(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W9NZ6SK'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-74795751-1');

eu2-2.png

Wdrożenie wyników prac B+R celem wprowadzenia na rynek wyrobów z tkaniny frotte o niespotykanych walorach użytkowo – wzorniczych.

Cel projektu: Wzrost  poziomu konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa  ZWOLTEX

Beneficjent: ZWOLTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejszy - zrealizowany - projekt „Wdrożenie wyników prac B+R celem wprowadzenia na rynek wyrobów z tkaniny frotte o niespotykanych walorach użytkowo – wzorniczych współfinansowany za pośrednictwem PARP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Działanie III.2 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, ma na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci gamy wyrobów z tkaniny frotte o niespotykanych walorach użytkowo-wzorniczych.

Produkt ten jest wynikiem połączenia efektów dotychczasowej działalności B+R. Wnioskodawcy z przeprowadzonymi na jego zlecenie pracami badawczo-rozwojowymi, które miały na celu z jednej strony opracowanie metody nanoszenia oraz właściwego środka, który finalnie nada produktowi właściwości antybakteryjne, a z drugiej strony opracowanie nowej linii wzorniczej. Opracowany w ten sposób produkt należy określić jako innowacyjny w skali światowej. Potwierdzeniem jest opinia o innowacyjności sporządzona przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

Planowane do wdrożenia rozwiązanie produktowe opiera się na jednej z najnowszych dziedzin nauki, jaką jest nano-technologia. Dzięki aplikacji na powierzchnię tkaniny koloidu nanosrebra, który został specjalnie przygotowany na potrzeby projektu, produkt zyska właściwości antybakteryjne oraz grzybobójcze. Firma kontynuując prace badawcze zleciła wyspecjalizowanej firmie opracowanie linii wzorniczej nowej gamy wyrobów, co pozwoli na wprowadzenia innowacji marketingowej w przedsiębiorstwie. Wprowadzenie wyników prac B+R do oferty Wnioskodawcy wymagało podjęcia szeregu działań inwestycyjnych i wdrożeniowych - przeprowadzone zostały prace modernizacyjno - adaptacyjne hali produkcyjnej, mające na celu zwiększenie jej wydajności energetycznej. Nowa produkcja wymagała zastosowania nowych urządzeń, dlatego w ramach projektu planowany był zakup nowoczesnego ciągu technologicznego, umożliwiającego produkcję innowacyjnych wyrobów z tkaniny frotte. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej, w tym na politykę zrównoważonego rozwoju oraz równych szans. Wyniki prac zostały zgłoszone do ochrony patentowej. 

Celem projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa Zwoltex poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które pozwoliły  na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu w postaci wyrobów z tkaniny typu frotte, odznaczających się unikalnymi właściwościami antybakteryjnymi oraz walorami wzorniczymi.

W wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu  ręczników BIO ACTIVE SILVER ZWOLTEX AG ,  Zwoltex  poszerzył swoją ofertę produktową o innowacyjny w skali Europy wyrób, co umożliwi mu umocnienie pozycji w branży tekstylnej zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Dzięki wdrożeniu nowoczesnej technologii  BIO ACTIVE SILVER ZWOLTEX   AG ,  Zwoltex  osiągnie pozycję lidera na polskim rynku wyrobów tekstylnych, stając się atrakcyjnym partnerem dla wielu innych przedsiębiorstw. Działanie to wzmocni również rozpoznawalność marki Zwoltex oraz będzie stanowiło punkt wyjścia do przeprowadzenia kolejnych prac badawczo-rozwojowych. Produkty Zwoltex wyprodukowane w opisywanej powyżej technologii  BIO ACTIVE SILVER ZWOLTEX  AG są w pełni bezpieczne dla użytkowników i zgodne z międzynarodowymi normami Oeko-Tex® Standard 100.

Wartość projektu: 16.800.000 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset tysięcy zł).

Dofinansowanie: 7.543.200 zł (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści trzy złote dwieście złotych).

Projekt został zrealizowany.

WRÓĆ

ZWOLTEX Sp. z o.o. Reviews with ekomi-pl.com