(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W9NZ6SK'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-74795751-1');

Regulamin sklepu internetowego zwoltex.pl

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Zwoltex Spółka z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 13.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Odbiorca składający zamówienie w sklepie internetowym jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.zwoltex.pl Zamówienie zostaje niezwłocznie potwierdzone wiadomością e-mail, który stanowi potwierdzenie złożonego zamówienia.

5. Przyjęcie do realizacji zamówienie rozpoczyna się natychmiast w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, przelewem niezwłocznie po otrzymaniu od Odbiorcy wpłaty na podany podczas zamówienia numer rachunku bankowego, a w przypadku płatności on-line po poprawnej autoryzacji płatności.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Odbiorca jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Paragon lub faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Odbiorcę towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Przy wyborze dokumentu sprzedaży - Faktury VAT niezbędne jest podanie nazwy firmy i numeru NIP (pole NIP pokaże się po wpisaniu nazwy firmy).

9. Odbiorca może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu/faktury VAT. Odbiorca może wycofać złożone zamów całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem [email protected]

10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Odbiorcę zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Strony wiąże cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

11.Koszty dostawy zostaną uwzględnione w złożonym zamówieniu proporcjonalnie do ich wagi. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Odbiorcę i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy ujęte zostały w cenniku dostaw.

12. Cennik dotyczy tylko wysyłek na terenie kraju.

W przypadku zamówień składanych z zagranicy koszt dostawy będzie ustalany indywidualnie z klientem. Przesyłki kurierskie realizowane są za pobraniem lub po wpłynięciu zapłaty na konto, a także po płatności on-line.

13. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Przesyłki dostarcza: Kurier Pocztex wariant 24h - czas dostawy 1 dzień roboczy, Kurier Pocztex wariant 48h - czas dostawy 2 dni robocze. Przesyłka kurierska Siódemka, czas dostawy 1 dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia to 1-3 dni robocze. W szczególnych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany.

14. Odbiorca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
- przelewem bankowym na konto sklepu - Raiffeisen Bank 65 1750 1370 0000 0000 1212 2187 (RACHUNEK TYLKO DO PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH)
- płatności on-line realizowane za pomocą systemu PayU

15.Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem.

16. Odbiorca może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar musi znajdować się w niepogorszonym stanie. Należy go odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą VAT z dopiskiem "zwrot". Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy możliwe jest skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy znajdującego się tutaj (link .doc). W celu zachowania 30-dniowego terminu wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Odbiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeśli Odbiorca odesłał rzecz przed upływem 30 dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Odbiorcy zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Odbiorcę sposobu dostarczenia innego niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostarczenia. Płatności, o których mowa wyżej zwracane są niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu przez Odbiorcę od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały użyte przez Odbiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że Odbiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku Odbiorca nie ponosi opłat związanych z tym zwrotem.

Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Odbiorca."

17. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

18. Reklamacje.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Odbiorca znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub Fakturę VAT z dopiskiem "reklamacja" oraz opisanymi wadami produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

19. Umowa sprzedaży zawierana jest między Odbiorcą a ZWOLTEX Spółka z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Odbiorcy wraz z przesyłką paragonu, Faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

20. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Zwoltex Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Spacerowej 13, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000045572, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8291532443.
 2. Spółka przetwarza jedynie te dane osobowe, które udostępnił jej Klient.
 3. Spółka przetwarza dane osobowe Klienta z uwagi na fakt, iż jest to niezbędne do wykonania umowy z nim zawartej, w tym do:
  1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. obsługi reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta,
  3. obsługi zgłoszeń kierowanych przez Klienta do Spółki,
  4. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, np. wystawienia i przechowywania faktur, jak również w celach podatkowych i rachunkowych
  5. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy,
  6. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy.
  7. celów marketingowych, jeżeli Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie ich w tym celu.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, nie mniej jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy łączącej Spółkę z Klientem. W przypadku niepodania przez Klienta danych w postaci jego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania niemożliwe będzie zawarcie umowy przez Spółkę z Klientem, a w konsekwencji Klient nie będzie mógł skorzystać z usług Spółki.
 5. W przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa, Spółka może żądać od Klienta podania innych danych niezbędnych z uwagi na np. cele rachunkowe lub podatkowe.
 6. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Klienta przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3. powyżej. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych będzie to odpowiednio:
  1. Czas trwania umowy,
  2. Czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane osobowe,
  3. Czas, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy łączącej Spółkę z Klientem, nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia takiej umowy.
 7. Klient ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.Z uprawnień tych Klient może skorzystać:
  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych- w sytuacji, gdy Klient zauważy, że są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w sytuacji, gdy dane Klienta nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę, żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Klienta oraz gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  3. w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych – w sytuacji, gdy Klient uzna, że jego dane są nieprawidłowe ograniczenie przetwarzania danych nastąpi na czas pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych;
  4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie jego zgody lub umowy z nim zawartej.
 8. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Spółkę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Spółka zastrzega możliwość przekazania danych osobowych Klienta podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Spółki, np. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe, księgowe, związane z dochodzeniem należności wynikających z umowy łączącej Spółkę z Klientem.
 10. Spółka nie będzie przekazywać danych osobowych Klienta do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 11. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 12. W celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwłaszcza w sytuacjach określonych w pkt. 7 Klient może skontaktować się ze Spółką drogą pocztową na adres: ul. Spacerowa 13, 98-220 Zduńska Wola lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]
 13. Zwoltex sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Odbiorcę przy składaniu zamówienia będą niezupełne lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 14. Serwis www.zwoltex.plzapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu www.zwoltex.pl. Wyłączenie cookies w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie ze stron serwisu.
 15. Serwis internetowy www.zwoltex.plwykorzystuje również cookies do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu internetowego przez użytkowników. Korzystanie z technik cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
 16. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 17. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.