PROJEKTY ZREALIZOWANE

Projekt pn. „Wprowadzenie nowego produktu poprzez zakup innowacyjnych linii do obszywania ręczników i ścierek kuchennych”,

w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013

OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DZIAŁANIE III.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Celem projektu była inwestycja modernizacyjna i rozwojowa mająca na celu podniesienie konkurencyjności Spółki ZWOLTEX a także wyrównanie jej szans w stosunku do konkurencji na rynku. Przedmiotem projektu był zakup innowacyjnych linii technologicznych do obszywania brzegów ręczników i ściereczek w układzie wzdłużnym i poprzecznym:

vAutomatyczny ciąg dwustronny do wzdłużnego podwijania z kontrola ciągłą poprawności podwinięcia , szycia pojedynczego lub wzmocnionego podwójnego łańcuszkiem z wszywaniem aplikacji hotelowych w formie tasiemki do ręczników, wieszaczków , system ciągłej kontroli poprawności ściegu szyjącego wewnątrz podwinięć , pozycjonowanie wieszaków żakardowych na ścierkach kuchennych i ręcznikach połączone z wszywaniem ich na dłuższym boku ręcznika lub ścierki kuchennej w podwijany brzeg wyrobu .

vAutomatyczny ciąg do cięcia i obszywania poprzecznego poprzedzonego podwinięciem brzegu , z automatem do wszywania wszywek typu chorągiewka i wieszak z zainstalowaną na maszynie drukarka nadrukowującą przed wszyciem w podwiniecie na wszywkach nazwę wyrobu, przepis konserwacji wyrobu , kody kreskowe , pochodzenie produktu , jakość , skład surowca dla ręczników i ścierek kuchennych . Ścieg ma być pojedynczy lub wzmocniony podwójny łańcuszkiem. Maszyna ma posiadać system ciągłej kontroli poprawności ściegu szyjącego wewnątrz podwinięć w poprzecznych obszyciach, pozycjonowanie wieszaków żakardowych na ręcznikach małych rozmiarów połączone z wszywaniem ich na dłuższym poprzecznym boku obszywanego ręcznika w podwijany brzeg wyrobu .

W efekcie nastąpiło wprowadzenie nowych produktów o lepszych parametrach jakościowych , przedmiotowych , estetycznych do produkowanych dotychczas przez Spółkę i istniejących na rynku . Założeniem strategicznym przedsiębiorstwa jest rozwój poprzez stałe podnoszenie jakości wyrobów i poszerzanie asortymentu oferowanych produktów. Wprowadzenie nowych jakościowo i przedmiotowo produktów na rynek zwiększyło popyt na nasze wyroby i zaowocowało wzrostem ich sprzedaży .


Wartość projektu : 2 392 759.75 zł

Dofinansowanie : 807 376.96 zł

Projekt został zrealizowany.

Projekt pn. „Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych ”, współfinansowanego ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa II: innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Produkt wdrożenia to ŻAKARDOWO TKANE ŚCIERECZKI KUCHENNE ZWOLTEX - to najwyższa jakość surowców, doskonała chłonność i atrakcyjne wzornictwo. Wykonane w unikalnej technologii ANTIBACTERIAL BIO ACTIVE TECHNOLOGY - zachowują na długo piękne kolory oraz nabywają trwałych właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych.

Technologia ta polega na zastosowaniu w procesie produkcji ściereczek kuchennych - środków przeciwdrobnoustrojowych i nieograniczonego aborbera UV, stanowiących mieszaninę pirytionianu cynku (znp) oraz bieli tytanowej (dwutlenek tytanu) czego efektem końcowym jest obniżenie tendencji do płowienia kolorów oraz uzyskanie właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych.

Badania laboratoryjne potwierdzają, że ściereczki Zwoltex wyprodukowane a Badania laboratoryjne potwierdzają, że ściereczki Zwoltex wyprodukowane w ANTIBACTERIAL BIO ACTIVE TECHNOLOGY zdecydowanie dłużej zachowują walory estetyczne poprzez eliminację efektu „płowienia kolorów” oraz posiadają trwałe właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne.

Ściereczki Zwoltex wyprodukowane w ANTIBACTERIAL BIO ACTIVE TECHNOLOGY są w pełni bezpieczne dla użytkowników i zgodne z międzynarodowymi normami Oeko-Tex® Standard 100


Wartość projektu 10 590 300.00 zł

Dofinansowanie 3 499 965.00 zł

Projekt został zrealizowany.

Niniejszy - zrealizowany - projekt „Wdrożenie wyników prac B+R celem wprowadzenia na rynek wyrobów z tkaniny frotte o niespotykanych walorach użytkowo – wzorniczych współfinansowany za pośrednictwem PARP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Działanie III.2 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, ma na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci gamy wyrobów z tkaniny frotte o niespotykanych walorach użytkowo-wzorniczych.

Produkt ten jest wynikiem połączenia efektów dotychczasowej działalności B+R. Wnioskodawcy z przeprowadzonymi na jego zlecenie pracami badawczo-rozwojowymi, które miały na celu z jednej strony opracowanie metody nanoszenia oraz właściwego środka, który finalnie nada produktowi właściwości antybakteryjne, a z drugiej strony opracowanie nowej linii wzorniczej. Opracowany w ten sposób produkt należy określić jako innowacyjny w skali światowej. Potwierdzeniem jest opinia o innowacyjności sporządzona przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

Planowane do wdrożenia rozwiązanie produktowe opiera się na jednej z najnowszych dziedzin nauki, jaką jest nano-technologia. Dzięki aplikacji na powierzchnię tkaniny koloidu nanosrebra, który został specjalnie przygotowany na potrzeby projektu, produkt zyska właściwości antybakteryjne oraz grzybobójcze. Firma kontynuując prace badawcze zleciła wyspecjalizowanej firmie opracowanie linii wzorniczej nowej gamy wyrobów, co pozwoli na wprowadzenia innowacji marketingowej w przedsiębiorstwie. Wprowadzenie wyników prac B+R do oferty Wnioskodawcy będzie wymagało podjęcia szeregu działań inwestycyjnych i wdrożeniowych - zostaną przeprowadzone prace modernizacyjno - adaptacyjne hali produkcyjnej, mające na celu zwiększenie jej wydajności energetycznej. Nowa produkcja wymaga zastosowania nowych urządzeń, dlatego w ramach projektu planowany jest zakup nowoczesnego ciągu technologicznego, umożliwiającego produkcję innowacyjnych wyrobów z tkaniny frotte. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej, w tym na politykę zrównoważonego rozwoju oraz równych szans.

Celem projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa Zwoltex poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu w postaci wyrobów z tkaniny typu frotte, odznaczających się unikalnymi właściwościami antybakteryjnymi oraz walorami wzorniczymi.

W wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu, Wnioskodawca będzie mógł poszerzyć swoją ofertę produktową o innowacyjny w skali Europy wyrób, co umożliwi mu umocnienie pozycji w branży tekstylnej zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Dzięki wdrożeniu nowoczesnej technologii, wykorzystującej rozwiązania z zakresu nanotechnologii, Wnioskodawca osiągnie pozycję lidera na polskim rynku wyrobów tekstylnych, stając się atrakcyjnym partnerem dla wielu innych przedsiębiorstw. Działanie to wzmocni również rozpoznawalność marki Zwoltex oraz będzie stanowiło punkt wyjścia do przeprowadzenia kolejnych prac badawczo-rozwojowych.

Wartość projektu 16.800.000 zł ( słownie: szesnaście milionów osiemset tysięcy zł).

Dofinansowanie 7.543.200 zł ( słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści trzy złote dwieście złotych.

Projekt został zrealizowany.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 5/2019


OFERTA na jedną sztukę fulard do nanoszenia apertur uszlachetniających.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania - Pobierz PLIK PDF

ogloszenie_5_2019.jpg

data publikacji: 19-06-2019, godz. 23:39

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.OGŁOSZENIE O WYBORZE DOSTAWCY - ogłoszenie 5/2019

Pełna treść ogłoszenia do pobrania - Pobierz PLIK PDF


fulard_wybor.jpg

data publikacji: 02-07-2019, godz. 19:58

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 6/2019


OFERTA na jedną sztukę wirówki do tkanin bawełnianych.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania - Pobierz PLIK PDF

ogloszenie_6_2019.jpg

data publikacji: 19-06-2019, godz. 23:33

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.OGŁOSZENIE O WYBORZE DOSTAWCY - ogłoszenie 6/2019

Pełna treść ogłoszenia do pobrania - Pobierz PLIK PDF


wirowka_wybor.jpg

data publikacji: 05-07-2019, godz. 23:11

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2/2019


OFERTA na jedną sztukę Tamblera.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania - Pobierz PLIK PDF

ogloszenie_2_2019.jpg

data publikacji: 18-06-2019, godz. 22:23

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.


OGŁOSZENIE O WYBORZE DOSTAWCY - ogłoszenie 2/2019

Pełna treść ogłoszenia do pobrania - Pobierz PLIK PDF


tambler_wybor.jpg

data publikacji: 24-07-2019, godz. 20:22

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/2019


OFERTA na jedną sztukę klejarki do osnów.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania - Pobierz PLIK PDF

ogloszenie_1_2019.jpg

data publikacji: 18-06-2019, godz. 22:15

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.


OGŁOSZENIE O WYBORZE DOSTAWCY - ogłoszenie 1/2019

Pełna treść ogłoszenia do pobrania - Pobierz PLIK PDF


klejarka_do_osnow_wybor.jpg

data publikacji: 23-07-2019, godz. 21:48

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 3/2019

OFERTA na jedną sztukę ciągu wzdłużnego do obszywania tkanin.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania - Pobierz PLIK PDFogloszenie3_2019.jpg

data publikacji: 17-06-2019, godz. 23:05

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.
OGŁOSZENIE O WYBORZE DOSTAWCY - ogłoszenie 3/2019

Pełna treść ogłoszenia do pobrania - Pobierz PLIK PDF


ciag_wybor.jpg

data publikacji: 27-06-2019, godz. 20:43

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 4/2019

OFERTA na jedną sztukę rozkrawarki na pojedyncze pasaże tkaniny według dopasowań tkackich.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania - Pobierz PLIK PDF


ogloszenie4_2019.jpg

data publikacji: 17-06-2019, godz. 23:11

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.OGŁOSZENIE O WYBORZE DOSTAWCY - ogłoszenie 4/2019

Pełna treść ogłoszenia do pobrania - Pobierz PLIK PDF


rozkrawarka_wybor.jpg

data publikacji: 27-06-2019, godz. 20:25

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - system zarządzania produkcją - 1 szt.

WYBÓR DOSTAWCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - ciąg wzdłużny do podwijania i obszywania wzdłużnego ścierek kuchennych - 1 szt.

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - wózki do przemieszczania osnów w poziomie i pionie do obsługi krosien - 2 szt.

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - ciąg poprzeczny do cięcia, podwijania i obszywania poprzecznego - 1 szt.

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - aparat do wykończania tkanin 100kg - 1 szt.

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - sprężarka śrubowa z wymiennikiem ciepła 1 szt.

WYBÓR DOSTAWCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - aparat do barwienia przędzy 2 szt.

WYBÓR DOSTAWCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - snowadło zespołowe 1 szt.

WYBÓR DOSTAWCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Zakup usługi doradczej dotyczącej opracowania nowego modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa Zwoltex.

WYBÓR DOSTAWCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - 9 szt. krosien pneumatycznych.

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

2 sztuki aparatów do barwienia przędzy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

2 sztuki aparatów do barwienia frotte

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

Wykonanie prac modernizacyjno - adaptacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

Przewijarka do przewijania przędzy bawełnianej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

Postrzygarka szerokość robocza do 250 cm do tkanin frotte

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

2 sztuki sprężarek śrubowych do produkcji sprężonego powietrza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

18 sztuk krosien pneumatycznych żakardowych z możliwością produkcji tkanin frottowych bawełnianych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

Automatyczny ciąg do cięcia i obszywania poprzecznego poprzedzonego podwinięciem brzegu według specyfikacji technicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

Nowa technologia wykończenia tkanin frotowych zapewniająca wzrost ich jakości i atrakcyjności handlowej oraz zmniejszenie kosztów produkcji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

Suszarka do suszenia przędzy wysokich częstotliwości z wyposażeniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Dwa aparaty barwiarskie okresowe do tkanin frotowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Tambler szerokościowy do suszenia frotty z wyposażeniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

"Wzrost jakości i atrakcyjności wyrobów frotowych rezultatem zakupu i wdrożenia wyników prac B + R"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2/2019


OFERTA na jedną sztukę Tamblera.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania - Pobierz PLIK PDF

ogloszenie_2_2019.jpg

data publikacji: 18-06-2019, godz. 22:23

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/2019

OFERTA na jedną sztukę klejarki do osnów.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania - Pobierz PLIK PDF

ogloszenie_1_2019.jpg

data publikacji: 18-06-2019, godz. 22:15

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.