Wprowadzenie nowego produktu poprzez zakup innowacyjnych linii do obszywania ręczników i ścierek kuchennych.

Cel projektu: III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Beneficjent: ZWOLTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„Wprowadzenie nowego produktu poprzez zakup innowacyjnych linii do obszywania ręczników i ścierek kuchennych”, 

w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013

OŚ PRIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DZIAŁANIE III.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Celem projektu była inwestycja modernizacyjna i rozwojowa mająca na celu podniesienie konkurencyjności Spółki ZWOLTEX a także wyrównanie jej szans w stosunku do konkurencji na rynku. Przedmiotem projektu był zakup innowacyjnych linii technologicznych do obszywania brzegów ręczników i ściereczek w układzie wzdłużnym i poprzecznym:

Automatyczny ciąg dwustronny do wzdłużnego podwijania z kontrola ciągłą poprawności podwinięcia , szycia pojedynczego lub wzmocnionego podwójnego łańcuszkiem z wszywaniem aplikacji hotelowych w formie tasiemki do ręczników, wieszaczków , system ciągłej kontroli poprawności ściegu szyjącego wewnątrz podwinięć , pozycjonowanie wieszaków żakardowych na ścierkach kuchennych i ręcznikach połączone z wszywaniem ich na dłuższym boku ręcznika lub ścierki kuchennej w podwijany brzeg wyrobu .

Automatyczny ciąg do cięcia i obszywania poprzecznego poprzedzonego podwinięciem brzegu , z automatem do wszywania wszywek typu chorągiewka i wieszak z zainstalowaną na maszynie drukarka nadrukowującą przed wszyciem w podwiniecie na wszywkach nazwę wyrobu, przepis konserwacji wyrobu , kody kreskowe , pochodzenie produktu , jakość , skład surowca dla ręczników i ścierek kuchennych . Ścieg  pojedynczy lub wzmocniony podwójny łańcuszkiem. Maszyna  posiada system ciągłej kontroli poprawności ściegu szyjącego wewnątrz podwinięć w poprzecznych obszyciach, pozycjonowanie wieszaków żakardowych na ręcznikach małych rozmiarów połączone z wszywaniem ich na dłuższym poprzecznym boku obszywanego ręcznika w podwijany brzeg wyrobu . 

W efekcie nastąpiło wprowadzenie nowych produktów o lepszych parametrach jakościowych , przedmiotowych , estetycznych do produkowanych dotychczas przez Spółkę i istniejących na rynku . Założeniem strategicznym przedsiębiorstwa jest rozwój poprzez stałe podnoszenie jakości wyrobów i poszerzanie asortymentu oferowanych produktów. Wprowadzenie nowych jakościowo i przedmiotowo produktów na rynek zwiększyło popyt na nasze wyroby i zaowocowało wzrostem ich sprzedaży . Realizacja projektu : rozpoczęcie marzec 2013, zakończenie kwiecień 2015.

Wartość projektu: 2 392 759.75 zł

Dofinansowanie: 1 076 502,61 zł

Projekt został zrealizowany.

WRÓĆ

ZWOLTEX Sp. z o.o. Reviews with ekomi-pl.com