Wdrożenie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji przedsiębiorstwa Zwoltex Sp. z o.o.

Cel projektu: internacjonalizacja przedsiębiorstwa Zwoltex Sp. z o.o. 

Beneficjent: ZWOLTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt RPLD.02.02.01-10-0079/18  „Wdrożenie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji przedsiębiorstwa Zwoltex Sp. z o.o.”

Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia nowego modelu biznesowego poprzez udział firmy ZWOLTEX w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy jak i wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych (Niemiec, Holandii i Szwecji). Dodatkowo zostaną przeprowadzone działania marketingowe, które zapewnią odpowiedni wizerunek firmy na danym rynku zagranicznym. Przedmiotowe działania wynikają z strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Firma ZWOLTEX produkuje głównie tekstylia domowe takie jak: różnego rodzaju ręczniki (bawełniane, bambusowe, plażowe), komplety kuchenne, prześcieradła frotte. ZWOLTEX pragnie wprowadzić na nowe rynki zbytu wyrób, będący wynikiem prowadzonych prac B+R. Prace badawczo-rozwojowe obejmowały przeprowadzenie analizy dostępnych obecnie rozwiązań technologicznych umożliwiających nadanie tkaninom frotte właściwości antybakteryjnych. Dodatkowo produkty oferowane przez przedmiotową firmę charakteryzuje: odporność na wysokie temperatury, duża hydrofilowość, ale także szczególne cechy przeciwdrobnoustrojowe tych wyrobów. W wyniku wdrożenia proponowanej strategii internacjonalizacji, ZWOLTEX planuje pozyskać nowe kontrakty handlowe. Jako cel stawia sobie pozyskanie siedmiu nowych kontraktów handlowych na wybranych rynkach docelowych. W ramach działań Wnioskodawca planuje udział w następujących imprezach targowych: 1. Targi Heimtextil Frankfurt Dodatkowo przewidziano wyszukiwanie i selekcjonowanie potencjalnych klientów jak również koncepcji wizerunku na rynki zagraniczne. Realizacja planu przyczyni się do wzmocnienia polskiej gospodarki oraz promocji Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego. Ponadto celem, który chce osiągnąć firma, jest wprowadzenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa Zwoltex w Niemczech, Holandii i Szwecji. Dzięki temu wprowadzenie na rynek zagraniczny nowych produktów będzie zdecydowanie łatwiejsze i szybsze.

Wartość projektu: 420660,00 zł

Dofinansowanie: 342000,00 zł

Projekt został zakończony

WRÓĆ

ZWOLTEX Sp. z o.o. Reviews with ekomi-pl.com