PROJEKTY ZREALIZOWANE

Niniejszy - zrealizowany - projekt „Wdrożenie wyników prac B+R celem wprowadzenia na rynek wyrobów z tkaniny frotte o niespotykanych walorach użytkowo – wzorniczych współfinansowany za pośrednictwem PARP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Działanie III.2 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, ma na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci gamy wyrobów z tkaniny frotte o niespotykanych walorach użytkowo-wzorniczych.

Produkt ten jest wynikiem połączenia efektów dotychczasowej działalności B+R. Wnioskodawcy z przeprowadzonymi na jego zlecenie pracami badawczo-rozwojowymi, które miały na celu z jednej strony opracowanie metody nanoszenia oraz właściwego środka, który finalnie nada produktowi właściwości antybakteryjne, a z drugiej strony opracowanie nowej linii wzorniczej. Opracowany w ten sposób produkt należy określić jako innowacyjny w skali światowej. Potwierdzeniem jest opinia o innowacyjności sporządzona przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

Planowane do wdrożenia rozwiązanie produktowe opiera się na jednej z najnowszych dziedzin nauki, jaką jest nano-technologia. Dzięki aplikacji na powierzchnię tkaniny koloidu nanosrebra, który został specjalnie przygotowany na potrzeby projektu, produkt zyska właściwości antybakteryjne oraz grzybobójcze. Firma kontynuując prace badawcze zleciła wyspecjalizowanej firmie opracowanie linii wzorniczej nowej gamy wyrobów, co pozwoli na wprowadzenia innowacji marketingowej w przedsiębiorstwie. Wprowadzenie wyników prac B+R do oferty Wnioskodawcy będzie wymagało podjęcia szeregu działań inwestycyjnych i wdrożeniowych - zostaną przeprowadzone prace modernizacyjno - adaptacyjne hali produkcyjnej, mające na celu zwiększenie jej wydajności energetycznej. Nowa produkcja wymaga zastosowania nowych urządzeń, dlatego w ramach projektu planowany jest zakup nowoczesnego ciągu technologicznego, umożliwiającego produkcję innowacyjnych wyrobów z tkaniny frotte. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej, w tym na politykę zrównoważonego rozwoju oraz równych szans.

Celem projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa Zwoltex poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu w postaci wyrobów z tkaniny typu frotte, odznaczających się unikalnymi właściwościami antybakteryjnymi oraz walorami wzorniczymi.

W wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu, Wnioskodawca będzie mógł poszerzyć swoją ofertę produktową o innowacyjny w skali Europy wyrób, co umożliwi mu umocnienie pozycji w branży tekstylnej zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Dzięki wdrożeniu nowoczesnej technologii, wykorzystującej rozwiązania z zakresu nanotechnologii, Wnioskodawca osiągnie pozycję lidera na polskim rynku wyrobów tekstylnych, stając się atrakcyjnym partnerem dla wielu innych przedsiębiorstw. Działanie to wzmocni również rozpoznawalność marki Zwoltex oraz będzie stanowiło punkt wyjścia do przeprowadzenia kolejnych prac badawczo-rozwojowych.

Wartość projektu 16.800.000 zł ( słownie: szesnaście milionów osiemset tysięcy zł).

Dofinansowanie 7.543.200 zł ( słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści trzy złote dwieście złotych.

Projekt został zrealizowany.

 

 

   

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - ciąg wzdłużny do podwijania i obszywania wzdłużnego ścierek kuchennych - 1 szt.

 

 

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - wózki do przemieszczania osnów w poziomie i pionie do obsługi krosien - 2 szt.

 

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - ciąg poprzeczny do cięcia, podwijania i obszywania poprzecznego - 1 szt.

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - aparat do wykończania tkanin 100kg - 1 szt.

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - sprężarka śrubowa z wymiennikiem ciepła 1 szt.

WYBÓR DOSTAWCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - aparat do barwienia przędzy 2 szt.

WYBÓR DOSTAWCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - snowadło zespołowe 1 szt.

WYBÓR DOSTAWCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Zakup usługi doradczej dotyczącej opracowania nowego modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa Zwoltex. 

WYBÓR DOSTAWCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wdrożenie autorskiej technologii produkcji tkanin płaskich o obniżonej tendencji do płowienia koloru oraz o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych - 9 szt. krosien pneumatycznych.

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

2 sztuki aparatów do barwienia przędzy

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

 

 

WYBÓR DOSTAWCY

2 sztuki aparatów do barwienia frotte

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

 

  

WYBÓR DOSTAWCY

Wykonanie prac modernizacyjno - adaptacyjnych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

 

 

WYBÓR DOSTAWCY

 

Przewijarka do przewijania przędzy bawełnianej

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

 

Postrzygarka szerokość robocza do 250 cm do tkanin frotte

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

 

2 sztuki sprężarek śrubowych do produkcji sprężonego powietrza

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

 

18 sztuk krosien pneumatycznych żakardowych z możliwością produkcji tkanin frottowych bawełnianych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

 

Automatyczny ciąg do cięcia i obszywania poprzecznego poprzedzonego podwinięciem brzegu według specyfikacji technicznej

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

 

WYBÓR DOSTAWCY

 

 

Nowa technologia wykończenia tkanin frotowych zapewniająca wzrost ich jakości i atrakcyjności handlowej oraz zmniejszenie kosztów produkcji

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

 

Suszarka do suszenia przędzy wysokich częstotliwości z wyposażeniem

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

Dwa aparaty barwiarskie okresowe do tkanin frotowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

 

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

 

Tambler szerokościowy do suszenia frotty z wyposażeniem

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

 

WYBÓR DOSTAWCY

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

 

 

"Wzrost jakości i atrakcyjności wyrobów frotowych rezultatem zakupu i wdrożenia wyników prac B + R"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.

WYBÓR DOSTAWCY

 

Po kliknięciu na obrazek w nowym oknie uruchomi się zdjęcie w pełnym rozmiarze.